Travel BookingTravel Booking

HELIOS TRAVEL RREGULLORE E PUNES !
KOMPANIA KA NJE RREGULLORE TE UDHETIMIT PER TE GJITHA DESTINACIONET.
RREGULLORE E KOMPANISE SI DHE RREGULLORA PER AGJENTET TANE, CDO AGJENSI KA DREJTE PER AGJENTESHITJE.

  RREGULLORE E PERGJITHSHME
  RREGULLORE E AGJENSISE
Kur udhetoni me kompanine tone ju lutemi te keni parasysh pikat e poshtepermendura
1. Agjensia nuk mban pergjegjesi ne rast vonese per shkak te motit, kontrollit ne dogane ose te ndonje shkaku tjeter qe nuk varet nga ne.
2. Pasagjeret jane te detyruar te gjenden ne vendin e nisjes 30 min perpara nisjes se autobusit
3. Ne rast se pasagjeri nuk paraqitet diten e nisjes, humbet bileten.
4. Zoteruesit e biletave vajtje- ardhje me kthim te pa caktuar, duhet te caktojne daten e kthimit 2-3 dite para udhetimit.
5. Bileta nuk kthehet, mund te behet shtyrja e udhetimit ne marreveshje me agjensine 3 dite para skadences se biletes.
6. Agjensia nuk eshte e detyruar te coje pasagjeret ne vendet ose ne ate pjese rruge qe nuk eshte shenuar ne bilete.
7. Agjensia nuk mban asnje pergjegjesi per bagazhet, te cilat duhet te jene nen mbikqyrjen e pasagjerit gjate gjithe kohes se udhetimit dhe ngarkim- shkarkim.
8. Pasagjeret duhet te kene me vete pashaporte me vize ose dokumente te tjera kalimi ne dogane.
Ne rast se pasagjeri kthehet ne dogane per shkak te dokumentave te tij, agjensia nuk kthen asgje nga bileta.
9. Ne rast se anullohet udhetimi per shkak te shoqerise, kthehet bileta e plote.
10. Rregullore per femijet:
a) Femijet 4-12 vjec paguajne 70% te biletes.
b) Femijet mbi 12 vjec paguajne bilete te plote.
RREGULLORJA MBI BILETEN E UDHETIMIT